Ocena nevarnosti eksplozije

Nevarnost eksplozije na delovnem mestu ali v drugih priljubljenih prostorih je nekaj, kar zagotovo ni podcenjeno. Gradbeni zakon zahteva številne protieksplozijske zaščite v takšnih okoljih in neupoštevanje le-te bo zagotovo osnova za veliko tragedijo. Apartmaji s posebno izpostavljenostjo meji eksplozije so različni industrijski obrati in dvorane. Za nesrečo je treba poskrbeti vse, kar so odgovorni za vnetljive pline iz jeklenk z veliko zmogljivostjo, vire ognja in pogosto premalo prezračevanja. Vse to služi možnosti eksplozije.

V zgoraj opisanih okoljih je treba upoštevati posebne varnostne ukrepe. Redne revizije organizacije in redno izbiranje vseh napak so izredno pomembne. Če se ščetke v elektromotorju nosijo kot dokaz, se bo v njem pojavilo dobro iskrenje, kar je nekajkrat bolj pomembno kot pri vsakdanjem delu. Protieksplozijska varnost vključuje tudi podroben pregled vseh jeklenk in vsebnikov, ki vsebujejo vnetljive alkohole in snovi. Netesna jeklenka z eksplozivnim plinom bi jo lahko napolnila dovolj hitro, da bi eksplodirala. Čeprav je treba pline običajno povezati z zrakom v določeni koncentraciji, da pride do eksplozije, te teme ni mogoče podcenjevati.

Varnost je še ena posebna oprema za razsvetljavo in dodatna svetlobna stikala. Vsaka razsvetljava razsvetljave povzroči bliskovit skok stikala na izdelek povečane porabe energije s svetilko v zgodnjih fazah njegovega delovanja. To deluje tudi z žarnicami z žarilno nitko, kot tudi s fluorescenčnimi sijalkami. Takšna iskra je dovolj, da sproži eksplozijo v prisotnosti vnetljivega plina. Uporaba posebnih eksplozijsko varnih svetilk in stikal bistveno zmanjšuje to tveganje, vendar je najpomembnejše vprašanje varno skladiščenje alkohola in vnetljivih in eksplozivnih snovi.