Omejitve prostega pretoka blaga

Temeljne predpostavke Evropske skupnosti

Natančen odgovor na test "kaj je certifikat CE?" je odvisno od rešitve osnovnih predpostavk za delovanje Evropske unije. Razkriva, da so vsebina njegovega izvajanja tri načela: prosti pretok blaga, zavest in kapital. Za izvajanje zgornjih načel so se države članice EU odločile rešiti vse ovire v trgovini znotraj Skupnosti in se dogovorile o skupni politiki za partnerje, ki niso članice EU. Zahvaljujoč trenutni prodaji v Skupnosti je bilo ustvarjeno območje izmenjave, podobno tistemu, ki ga uporablja kraj znotraj ene države. Dobil je ime evropski enotni trg ali skupni trg.

Skupni lokalni trg in uvedba izdelkov za nakup

Najbolj priljubljene ovire, povezane s trgovino med državami, so nacionalne zahteve za oblike izdelkov in varnost. V kateri koli državi so bili v veljavi novi načrti in pravila, ki so jih med drugimi državami znatno delili. Proizvajalec, ki je želel ponuditi naše materiale v prihodnjih državah, je moral vsakič izpolnjevati različne zahteve. V osnutku odprave trgovinskih ovir je bilo treba te razlike odpraviti. Standardov, povezanih s trgovino s proizvodi, ni bilo mogoče odpraviti. Zato je bila ena rešitev poenotenje vrednosti v celotni skupnosti, zahvaljujoč temu, da je trgovina veljala tem zahtevam.

V zgodnji fazi je bil poskus urejanja zakonodaje EU glede na posamezne kategorije materialov in materialov. Radovednost o visoki stopnji zahtevnosti in zamudnih procesih je opustila ta pristop.

Rešitev je bila ustvariti poenostavljeno rešitev za tehnično uskladitev. Za posamezne skupine izdelkov so bile opredeljene osnovne varnostne zahteve, ki jih je treba dokončati pred lansiranjem izdelka ali izdelka na enotni evropski trg.

Podjetniki zunaj EU, ki želijo uvesti izdelek za nakup na trgu skupnosti, na primer iz Turčije, morajo svoj izdelek izpolnjevati standarde in načela EU glede kakovosti. Prikazovanje tega dejstva je njihova odgovornost.

Ustvarili so usklajene standarde, po katerih podjetniki vedo, katere bistvene zahteve je treba izpolniti. Vendar ni obveznost, da se te vrednosti dajo. Podjetnik lahko dokaže, da se njegov izdelek trži na trgu Skupnosti.

Certifikat CE - izjava proizvajalca

Oznaka CE ni nič drugega kot izjava proizvajalca, da izdelek izpolnjuje stroge zahteve svojih načel.Se zaveda proizvajalčevega deklaracijskega simbola ali pooblaščenega zastopnika. Potrjuje, da je izdelek sklenil pogodbo z običajnimi zahtevami specifičnih direktiv. To je lahko ena ali nekaj drugih direktiv.

Pravo Skupnosti predvideva domnevo o skladnosti in delovanje minimalnih zahtev v kombinaciji z varnostjo v zvezi z izdelkom z oznako CE.

Certifikat CE je deponiran na domačo odgovornost proizvajalca ali pooblaščenega zastopnika. Sledi dokazovanje, da izdelek ustreza strogim zahtevam direktive. Da bi ugotovili to dejstvo, se gradi postopek ugotavljanja skladnosti, ki mu sledi pozitivno preverjanje, ki mu sledi izjava o skladnosti. Postopki ugotavljanja skladnosti so lahko soodvisni od tveganj, povezanih z uporabo določenega izdelka. Bolj ko je tveganje za uporabo izdelka večje, pa tudi trdo je, da mora postopke upoštevati njegov proizvajalec ali pooblaščeni zastopnik. V nekaterih primerih je koristno izpolnjevati zahteve približno desetine standardov Skupnosti.